Corona Protocol Sanne Sophia

Sailing / Hollands Glorie volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend en past op basis hiervan haar dienstverlening aan. Hierbij volgen wij de instructies van betrokken ministeries alsmede de adviezen, en protocollen van het RIVM. 

 

Ons beleid is erop gericht om de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren en de gezondheid van medewerkers en gasten zo veel mogelijk te beschermen. 

 

Dit document beschrijft het huisreglement van het schip, waaraan dient te worden gehouden.

Tevens beschrijft dit document de maatregelen en voorschriften die genomen zijn vanwege het coronavirus.

 

Driemaster Sanne Sophia is gekeurd voor dagtochten met 140 opvarenden (inclusief personeel en bediening). 

 

Vanwege de 1,5 meter-regel is dit aantal verlaagd tot:

 • Buiten: 50 gasten 
 • Binnen: 30 gasten 

Plus max 5 bemannings-/personeelsleden

 

Protocol voor de bemanning/personeel 

 

Inschepen 

 • Bij het inschepen wordt aan elke gast gevraagd of hij/zij de afgelopen 3 dagen last heeft gehad van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts. Zo ja, dan wordt deze persoon de toegang aan boord ontzegd; 
 • Voordat een gast aan boord stapt ontsmet deze zijn/haar handen. Hiervoor staat een dispenser met ontsmettingsmiddel klaar.

 

Looproutes buiten 

Aan dek zijn looproutes en vlakken waar men zich niet mag ophouden gemarkeerd met markeringen op de vloer en bordjes op centrale plekken op het schip.

In grote lijnen zijn de looproutes aan dek eenrichtingsverkeer tegen de klok in, dus: 

De volgende delen zijn eenrichtingsverkeer:

 • Links gangbord (bakboordzijde): van voor naar achter 
 • Rechts gangbord (stuurboordzijde): van achter naar voren

 

Looproute binnen (salon) 

Via de trap kan men binnenkomen in de salon en doorlopen naar de toiletten of naar de bar. Er mogen maximaal 30 mensen tegelijk binnen aanwezig zijn. 

Bij goede weersomstandigheden dienen wij de mensen zoveel mogelijk buiten plaats te laten nemen op de gewezen zitplaatsen.

Let op: Indien de situatie dit vereist (bijv. voorbereiding bij aanmeren) mag de nautische bemanning looproutes tegen de looprichting in nemen. Hierbij maakt het bemanningslid duidelijk kenbaar dat hij/zij de ruimte nodig heeft. 

Een bemanningslid mag NOOIT zijn doorgang forceren!

 

Zitplaatsen 

Aan dek zijn zitplaatsen op vaste banken. Op de vaste banken zijn plaatsen waar men wel of niet plaats kan nemen aangeduid. 

 

Beperking toegang 

Met betrekking tot toegang zijn de volgende beperkingen van kracht: 

 • De garderobe is afgesloten voor gasten;
 • Bemanning heeft geen toegang tot de keuken of achter de bar;
 • Het kluivernet is niet toegankelijk voor gasten;
 • Het gezamenlijk hijsen van de zeilen wordt in kleinere teams met inachtneming van de 1,5 meter afstand onder professionele begeleiding gedaan. 

 

Hygiëne/schoonmaak tijdens vaartocht 

Voorafgaand aan de vaartocht wordt het schip volledig gedesinfecteerd. Tijdens de vaartocht wordt de publieke ruimte afhankelijk van de duur van de vaartocht regelmatig door een medewerker gereinigd met een desinfecterend middel te weten:

 

Entree huis

 • Deurknoppen (binnen- en buitenkant)
 • Trapleuning 
 • Bar entree inclusief koperen buis

 

Salon 

 • Alle tafels
 • Alle stoelen 

 

Toiletruimtes

 • Wastafels en kranen
 • Deurknoppen toiletten
 • Lichtknoppen
 • Achterwand urinoir 
 • Toilet zelf 

 

Aan dek

 • Stuurwiel 
 • Bedieningstafel
 • Alle relingen 
 • Bankjes

 

Tot slot

Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is geldt het noodprotocol. 

 

Bar 

Met betrekking tot de bar worden de volgende maatregelen genomen:

 • De bar wordt afgeschermd met doorzichtig folie.
 • Er staat niet meer dan 1 personeelslid achter de bar
 • Bestellingen komen op een barrekening of worden direct betaald.
 • Betalingen kan bij voorkeur via pin, bij voorkeur contactloos. 
 • Barpersoneel draagt te allen tijde hygiënische handschoenen
 • Al het glaswerk wordt middels de spoelmachine met afwasmiddel op 70 graden gereinigd.
 • Suiker/melk voor de koffie wordt geleverd in portieverpakking
 • Allerhande droogdoeken en schoonmaak doekjes in juiste volgorde gebruiken en tijdig verwijderen en verzamelen in de wastas. Vuile was wordt op 60 graden gewassen. 

 

Serveren etenswaren

 • Het eten wordt op een buffet gepresenteerd.
 • Gasten worden gevraagd per groep naar het buffet te komen en alles in 1x mee te nemen.
 • Op het buffet staan borden gereed die gereinigd zijn in de spoelmachine met afwasmiddel op 70 graden. Dit geldt ook voor het bestek.
 • Gebruikte borden, glazen en bestek worden door het bedienend personeel opgehaald.

 

Algemene maatregelen catering

 • Er zijn extra schoonmaak rondes in de keuken.
 • Er bevindt zich zo min mogelijk personeel in de keuken. Keukenpersoneel en bedienend personeel scheiden.
 • Keukenpersoneel en bedienend personeel draagt handschoenen en mondkapjes.
 • Bij zelf-catering gelden dezelfde voorwaarden.
 • Glazen, bestek etc. worden (in de vaatwasser) met heet water afgewassen. 
 • Het naar het buffet gaan van de gasten vindt in meerdere shift’s volgens vooraf bepaalde groepen plaats. 
 • De volledige ruimte wordt gebruikt en er is een strikte tafelschikking om de 1,5 meter te handhaven.

Protocol voor de gasten 

 

Algemeen 

 • Instructies van personeel en bemanning dienen te allen tijde strikt opgevolgd worden.
 • Er hangt duidelijk zichtbaar, in alle openbare ruimtes van het schip, een hygiëne instructie.
 • Houd 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouden, alsmede gasten t/m 17 jaar, uitgezonderd).
 • Per algemene ruimte is het max. aantal gelijktijdig toegestane personen aangeven.
 • Mocht u zich tijdens de tocht niet in orde voelen, wacht dan geen moment maar meldt u zich bij de bemanning/personeel.
 • Was regelmatig uw handen; na elke toiletbezoek, voor lunch/diner. Op diverse plaatsen op het schip staan pompjes met desinfectiemiddelen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 • Schud geen handen, er zijn alternatieven.
 • Vermijd fysiek contact.
 • Houd ten minste 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. 
 • Blijf thuis bij koorts (>38,0 graden Celsius). 
 • Bij symptomen dient de gast direct van boord te gaan.
 • Er kan contact opgenomen worden indien er binnen 14 dagen een besmetting ontstaat. Andersom dient de gast contact op te nemen indien bij hem/haar binnen 14 dagen na het verlaten van het schip corona is vastgesteld. Inschepen 

 • We organiseren het aan boord komen van de gasten met gepaste afstand (1,5 meter, leden uit 1 huishouden, alsmede gasten t/m 17 jaar, uitgezonderd) en zoveel mogelijk gespreid.
 • Bij het inschepen wordt u gevraagd of u de afgelopen 3 dagen last heeft gehad van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts. Zo ja, dan wordt u de toegang aan boord ontzegd. 
 • Voordat u aan boord stapt, ontsmet u uw handen. Hiervoor staat een dispenser met ontsmettingsmiddel klaar. Na het ontsmetten van uw handen bent u welkom.
 • Gast toont ingevulde Covid-19 vragenlijst die vooraf is toegestuurd. Deze lijst blijft in het bezit van de gast. Indien u deze lijst vergeten bent, kunt u deze alsnog ter plekke online invullen.
 • Uw contactgegevens zijn reeds vastgelegd, zodat in geval van besmetting aan boord tot 14 dagen na einde van de reis contactonderzoek door overheidsinstanties kan plaatsvinden. Daarna worden de gegevens vernietigd (AVG).

 

Aan boord:

 

Buiten

 • Eenmaal aan boord kunt u zich in principe vrij bewegen, met inachtneming van de 1,5 meter-regel.
 • Wel zijn er beperkingen opgelegd door middel van looproutes. Deze worden aan dek duidelijk met pijlen op de grond/vloer aangegeven.
 • Zeilen wordt gezien als sport. 

Sporters hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.

 • In alle overige gevallen dienen alle personen van 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 meter-regel te houden.
 • Buiten is een mondkapje niet verplicht, maar denk wel om uw eigen veiligheid en die van anderen om u heen.
 • Aan dek zijn zitplaatsen beschikbaar op vaste banken. Leden uit 1 huishouden alsmede gasten t/m 17 jaar, kunnen bij elkaar zitten. Voor overige gasten geldt de 1,5 meter-regel. 

 

Looproutes 

Aan dek en binnen zijn looproutes en vlakken waar men zich niet mag ophouden gemarkeerd met markeringen op de vloer en bordjes op centrale plekken op het schip.

In grote lijnen zijn de looproutes aan dek eenrichtingsverkeer tegen de klok in, dus: 

De volgende delen zijn eenrichtingsverkeer:

 • Links gangbord (bakboordzijde): van voor naar achter 
 • Rechts gangbord (stuurboordzijde): van achter naar voren

 

Let op: 

In bepaalde situaties zoals tijdens aan- en afmeren mag de nautische bemanning looproutes tegen de looprichting in nemen. Hierbij maakt het bemanningslid duidelijk kenbaar dat hij/zij de ruimte nodig heeft. Geeft u alstublieft de bemanning deze ruimte.

 

Binnen 

 • Via de trap (vaste looproute) kunt u binnenkomen bij de toiletten óf naar de bar, óf naar de toiletten tegenover de kombuis aan de voorkant van het schip. 
 • Er mogen maximaal 30 mensen tegelijk binnen aanwezig zijn. 
 • Binnen is een mondkapje verplicht.
 • Ook dient binnen de 1,5 meter-regel gehanteerd te worden.

Wij verzoeken u zoveel mogelijk buiten plaats te nemen op de gewezen zitplaatsen. 

 

Toiletten 

  • De toiletten kunnen alleen bereikt worden via de entree. 
  • Het herentoilet bevindt zich voorin het schip tegenover de kombuis. 
  • Het damestoilet is bereikbaar via de entree en daar zijn tevens wastafels om de handen te wassen.
  • Er mag max. 1 persoon tegelijk gebruik maken van het toilet. 
  • Het toilet zal tijdens de tocht regelmatig door een personeelslid gereinigd worden. 

 

 • Was uw handen na uw toiletbezoek!

 

Bar 

Aan de bar kunt u drankjes bestellen. Deze worden op uw rekening gezet of kunnen direct worden afgerekend. Wij accepteren geen contant geld en verzoeken u via PIN (bij voorkeur contactloos) te betalen. 

De bar is voorzien van beschermfolie. U kunt met maximaal 2 personen bestellen aan de bar rekening houdend met de 1,5 meter afstand. 

Dranken worden geserveerd in de door de spoelmachine op 70 graden gereinigde glazen. De medewerker achter de bar zal handschoenen dragen en zal uw drankje(s) neerzetten op een aangewezen plek waar u deze veilig kunt pakken en meenemen. 

Na gebruik worden uw glazen plaatsen door ons personeel opgehaald en gereinigd in de eerder genoemde spoelmachine. 

 

Etenswaren 

De lunch en andere vormen van eten (bijvoorbeeld snacks) wordt geserveerd in de salon. U kunt via de entrée via de trap naar de salon. Daar staat het eten geserveerd op het buffet.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank en etenswaar te nuttigen.

Gasten wordt gevraagd per groep naar het buffet te komen en alles in 1x mee te nemen.

Gebruikte borden, glazen en bestek worden door het bedienend personeel opgehaald.

 

Tussentijds van boord 

Tijdens de tocht is het mogelijk dat er tussentijds afgemeerd wordt in een havenplaats, u kunt dan van boord gaan. 

Om te voorkomen dat dit plaatsje dan in korte tijd veel mensen tegelijk op een klein gebied krijgt, zal de bemanning de gasten in kleine groepen van boord laten. Ook hier geldt weer; ‘volg de aanwijzingen van de bemanning op’. 

Voordat u weer terug aan boord komt wast u opnieuw uw handen. Hiervoor staat de dispenser met ontsmettingsmiddel weer klaar. 

 

Uitschepen / einde vaartocht 

 • Aan het einde van de vaartocht laten wij alle gasten in fases van boord zodat er geen groepsvorming kan plaatsvinden op de kade. 
 • Wij verzoeken u met gepaste afstand van minimaal 1,5 meter terug te lopen naar uw auto.

 

Tot slot

Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is geldt het noodprotocol. 

Lees meer »

Veranderingen na 28 september

 

Wat verandert er na 28 september?

Geplaatst op 29-09-2020  -  Categorie: corona 1,5 meter
 

Per 28 september zijn de social distancing regels weer wat aangescherpt. De maximale groepsgrootte is bijgesteld en er is een nieuw begrip geïntroduceerd: het 'gezelschap'.

De belangrijkste gevolgen van de nieuwe maatregelen zijn:

 • zeilen blijft een sport (hier dus geen verandering, maar toezicht wordt scherper)
 • niet- zeilen wordt complexer; er mag gevaren worden met maximaal 30 personen onderdeks of 40 personen bovendeks, maar dit mag niet 1 grote groep zijn. De samenstelling mag wel uit meerdere gezelschappen (van max 4 personen) bestaan. We hebben onze interpretatie voorgelegd aan het ministerie en hopen vandaag antwoord te krijgen.

Groepsgrootte algemeen

 • Het aantal personen onderdeks is maximaal 30 personen (met inachtneming van 1,5 meter)
  Uitgezonderd:
  • Jeugdgroepen tot 18 jaar.
   Voor deze groep geldt geen beperking van de groepsgrootte. Ook de inachtneming van 1,5 meter is voor hen niet van toepassing.
  • 0penbaar vervoer.
   Voor schepen die als veerdienst varen geldt geen beperking van de groepsgrootte. Reizigers moeten een mondkapje dragen.
 •  Het aantal personen bovendeks is maximaal 40 personen (met inachtneming van 1,5 meter)
  Uitgezonderd:
  • Jeugdgroepen tot 18 jaar.
   Voor deze groep geldt geen beperking van de groepsgrootte. Ook de inachtneming van 1,5 meter is voor hen niet van toepassing.

  Groepsgrootte tijdens het sporten

  • Tijdens het zeilen (=sporten) is er geen maximum gesteld aan het aantal personen bovendeks. Waar mogelijk houdt iedereen tijdens het zeilen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is mag de anderhalve meter afstand tijdelijk worden losgelaten. Voorafgaand en na afloop houden sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
  •  In de praktijk betekent dit dat er met meer dan 40 personen gezeild kan worden. Deze uitzondering vervalt na het sporten, dus direct na afmeren. De 30 onderdeks/40 bovendeks beperking is dan weer van kracht.

  Protocollen

  • De BBZ zal het protocol zo spoedig mogelijk aanpassen
  • Met brancheorganisaties worden afspraken gemaakt over striktere naleving van bestaande protocollen. Vooruitlopend hierop zal de BBZ een actie starten om leden en niet-leden op te roepen om de protocollen van de BBZ na te leven. Deze zijn afgestemd met het ministerie en worden zo vaak als nodig is ge-update. 

   

   

   

  Lees meer »

  Verruiming voor de zeilvaart

  Geplaatst op 10-07-2020  -  Categorie: corona 1,5 meter

  Zeilen op charterschepen wordt gezien als sport. Dat betekent dat er geen afstand gehouden hoeft te worden en het mondkapje bovendeks niet nodig is. De verruiming geldt voorlopig alleen voor de zeilvaart.

  Zeilschepen kunnen weer vol bezette dagtochten gaan varen. Bovendeks hoeft er geen afstand bewaard te worden en er is geen mondkapje nodig. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zojuist bekend gemaakt. Benedendeks hoeft er ook geen afstand bewaard te worden, maar is het mondkapje wel verplicht. Een andere beperking is dat er geen horeca-service aan boord is tijdens het zeilen. Dat kan pas weer als het schip afgemeerd ligt. Natuurlijk mogen de opvarenden wel eten en drinken tijdens het zeilen maar vermeden moet worden dat mensen in de bar gaan zitten of gezamenlijk binnen de maaltijd gebruiken. De uitzonderingspositie voor de zeilvaart stoelt op de gedachte dat het een sport is.

  Er is een aangepast protocol opgesteld: dagtochten zeilvaart

  Maatregelen voorafgaand aan de reis

  • Het Corona protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd. Maatregelen worden op de website van de ondernemers gepubliceerd en gedeeld in overeenkomst.
  • De gasten worden er op geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze gezond zijn en geen corona verschijnselen (bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen.
  • Klanten informeren wat er lokaal is toegestaan.
  • Betaling geschiedt vooraf.

  . Algemene maatregelen, 1,5 meter

  • Hang duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op.
  • Per algemene ruimte het max. aantal gelijktijdig toegestane personen aangeven.
  • Waar nodig afstandsmarkeringen aanbrengen.
  • Leg gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige omgeving. (Zie instructies aan gasten en personeel.)
  • Bemanning maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon.
  • Bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand.

  Algemene maatregelen, hygiëne

  • Hang duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op in verschillende talen.
  • Regelmatig uitleg aan gasten over de maatregelen.
  • Zorg ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.
  • Zet in elke hut, bij openbare wastafels en bij openbare toiletten pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken(i.p.v. stoffen handdoeken).
  • Controleer bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden
  • Regelmatige ontsmetting van contactoppervlakken: deurklinken, trapleuningen, tafels, relingen, lichtknoppen en andere zaken die veelvuldig door gasten worden aangeraakt.

  Van en aan boord gaan

  • Reserveren kan alleen online en u dient vooraf te betalen.
  • Aankomsttijd gasten zoveel mogelijk spreiden. 1,5 meter afstand waarborgen.
  • Gast toont ingevulde Covid-19*  vragenlijst die vooraf is toegestuurd. Deze lijst blijft in het bezit van de gast
  • Bemanning maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon
  • Bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand. Het van boord gaan zoveel mogelijk spreiden.

  Instructies aan gasten

  • Voor binnenkomst moet de gast weten wat te doen in het geval dat ze symptomen krijgen
  • Aan het begin van de reis instructies geven aan de gasten, daarna herhalen indien nodig
  • Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
  • Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
  • Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.
  • Bij symptomen gaat de gast gelijk van boord.
  • Klant informeren dat er contact opgenomen kan worden indien er binnen 14 dagen een besmetting ontstaat en andersom als de klant binnen 14 dagen na verlaten van het schip corona heeft, moeten ze contact opnemen.